CLUB DE LECTURA EN VEU ALTA

Les Lectures en Veu Alta consisteixen en un grup de persones que llegeix el mateix llibre i es van alternant en la lectura de viva veu, recuperant així el plaer d’escoltar les històries alhora que hom les segueix. En acabar la lectura els assistents poden fer comentaris al voltant de l’escolta.

Anuncis