CLUB DE LECTURA EN VEU ALTA

Les Lectures en Veu Alta consisteixen en un grup de persones que llegeix el mateix llibre i es van alternant en la lectura de viva veu, recuperant així el plaer d’escoltar les històries alhora que hom les segueix. En acabar la lectura els assistents poden fer comentaris al voltant de l’escolta.

LlocBiblioteca del Casino
Dia de la trobadacada dimarts
Hora11 h.
Durada aprox.1 hora
Periodicitatsetmanal (d’octubre a juny)
InscripcióGratuït
InscripcionsInscripcions obertes

Lloc Biblioteca Ateneu Les Bases
Dia de la trobadadijous
Hora11 h.
Durada aprox.1 hora
Periodicitatquinzenal (d’octubre a juny)
InscripcióGratuït
Inscripcions