CONTACTE ATENEU

Biblioteca Ateneu Les Basescontact-us-1014232_1920

Cintaires, 30-32
08242 MANRESA
93.515.30.31
b.manresa.ab@diba.cat

Facebook de la Biblioteca Ateneu Les Bases
Twitter de la Biblioteca Ateneu Les Bases
Instagram de la Biblioteca Ateneu Les Bases

Horaris de la biblioteca
Descripció de la biblioteca

Anuncis