COL·LECCIÓ LOCAL I FONS ESPECIALS

La col·lecció local de les Biblioteques de Manresa es troba ubicada a la Biblioteca del Casino. Està formada per fons d’autors manresans, per obres de temàtica manresana i de la comarca del Bages i per fons locals dels municipis de la comarca que no disposen de biblioteca pública.

La temàtica del fons inclou tan les obres de ficció:  novel·la, poesia, teatre, contes,  com les obres de qualsevol camp del coneixement: història, científic, social,…

Aquest fons disposa d’uns exemplars de conservació que es poden consultar a la biblioteca i d’uns exemplars per a la difusió del coneixement del nostre àmbit local,  que es poden emportar en préstec a les dues biblioteques.

Els suports documentals que inclou són: llibres, revistes i diaris, dvd’s i cd’s, i altres materials com díptics, cartells, programes, treballs escolars i fotografies. Les publicacions més antigues estan digitalitzades i es poden consultar al dipòsit digital Trencadís.

La biblioteca accepta donacions d’aquest material local en qualsevol suport per tal d’ampliar aquesta col·lecció.

Hi ha uns fons especials que formen part de la  col·lecció local: Sant Ignasi, Esperanto, els arxius de les Biblioteques Sarret i Arbós i de la Biblioteca de la Caixa,  i  el Fons de la Impremta Torra.